Sme tým zložený z piatich členov a to Jana Pernecká, Tomáš Ballon, Marian Mojzeš, Peter Rogožník a Peter Pukančík. Táto stránka je venovaná predmetu proseminár, presnejšie ide o interview s doc. RNDr. Máriou Markošovou, PhD. Za úlohu sme dostali zistiť bližšie informácie o jej výučbe, výskume, ale v prvom rade o diplomových prácach, ktoré ponúka nám štvrtákom.

 

 

 Základné informácie o doc. RNDr. Márii Markošovej, PhD

Výučba

Výskum

Publikácie